10:00 - 21:30 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. Липник 121 Д ВИЖ НА КАРТАТА
Следвайте ни В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Новини и събития

Mall Rousse - Важна Информация

Уважаеми Посетители на Mall Rousse,

С удоволствие можем да Ви съобщим, че от 01 февруари 2021 г. отпадат ограниченията на посещенията в търговските центрове тип МОЛ, съгласно заповед No РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Считано от 01 март 2021 г., съгласно заповед No РД-01-132/ 26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването, се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.

!! Считано от 01 февруари 2021 г., Mall Rousse ще работи със стандартно работно време от 10:00 до 20:30 часа всеки ден.

!!! Определя се времеви диапазон от 8.30 до 10.30 часа всеки ден, в който само лицата на възраст над 65 годишна възраст могат да посещават хранителните магазини;

!!!! Mall Rousse ще функционира при повишена грижа за здравето на пребиваващите в търговския център, при спазване на всички задължителни противоепидемични мерки, като молим да имате предвид следното:

→ на територията на търговския център ще бъдат допускани само лица без видими симптоми на респираторно заболяване и след дезинфекция на ръцете при влизане, като охраната и служителите в Mall Rousse ще следят за недопускане на струпването на хора и спазването на социална дистанция;

→ ще бъде създадена подходяща организация за безопасното придвижване на посетителите в Mall Rousse;

→ движението в търговския център ще бъде организирано еднопосочно;

→ моля, използвайте обозначените "Вход" и "Изход" по предназначение;

→ в Mall Rousse ще се извършва регулярна засилена дезинфекция;

!!!! Във връзка с издадени Заповеди No No РД-01-677/ 25.11.2020 г. и РД-01-52/26.01.2021 г., на министъра на здравеопазването, молим при Вашето влизане на територията на Mall Rousse:

→ задължително е да имате поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, през цялото време докато се намирате на територията на търговския център;

→ да спазвате физическа дистанция, от най-малко 1,5 м. разстояние между отделните лица;

→ за Ваше удобство сме поставили диспенсъри с дезинфектант за дезинфекциране ръцете при влизане в търговския център, като използвате дезинфектантите за ръце, поставени на входовете на търговския център.

→ Mалолетните и непълнолетни лица ще могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице, съгласно което, Mall Rousse ще упражнява контрол на входовете на Търговския център.

При промяна на гореописаните мерки, ще Ви уведомим своевременно.

Бъдете здрави!

С уважение, Екипът на Mall Rousse

« назад

logo Mall Rouse