10:00 - 21:30 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. Липник 121 Д ВИЖ НА КАРТАТА
Следвайте ни В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Новини и събития

Mall Rousse - Важна Информация

Ново!!! Ново!!! Ново!!!

На 26.11 и 27.11, Mall Rousse ще работи със стандартно работно време от 10:00 ч. до 22:00 ч.

Уважаеми Посетители на Mall Rousse,

Съгласно заповед No РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се въвеждат следните временни противоепидемични мерки за периода от 23:30 ч. на 27.11.2020 година до 21.12.2020 година:

! Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях;

!! Mall Rousse ще работи със стандартно работно време от 10:30 до 18:30 часа всеки ден, а супермаркет ЕДЕА, аптека Субра и дрогерия dm ще продължат да работят, както следва: - за супермаркет ЕДЕА – от 08.30 ч. до 21.00 ч.;

- за аптека Субра – от 09.00 ч. до 20.30 ч.;

- за дрогерия dm – от 10.00 ч. до 20.00 ч.;

- за оптика Joy, Vivacom, A1, Telenor, Networx и обменно бюро United – от 10:30 до 18:30 часа;

!!! Определя се времеви диапазон от 8.30 до 10.30 часа всеки ден, в който само лицата на възраст над 65 годишна възраст могат да посещават хранителните магазини;

!!! Mall Rousse ще функционира при повишена грижа за здравето на пребиваващите в търговския център, при спазване на всички задължителни противоепидемични мерки, като молим да имате предвид следното:

! на територията на търговския център ще бъдат допускани само лица без видими симптоми на респираторно заболяване и след дезинфекция на ръцете при влизане, като охраната и служителите в Mall Rousse ще следят за недопускане на струпването на хора и спазването на социална дистанция;

!! ще бъде създадена подходяща организация за безопасното придвижване на посетителите в Mall Rousse;

!!! движението в търговския център ще бъде организирано еднопосочно;

!!!! моля, използвайте обозначените "Вход" и "Изход" по предназначение;

!!!!! в Mall Rousse ще се извършва регулярна засилена дезинфекция;

! Във връзка с издадена Заповед No РД-01-677/ 25.11.2020 г., на министъра на здравеопазването, молим при Вашето влизане на територията на Mall Rousse:

- задължително е да имате поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), през цялото време докато се намирате на територията на търговския център;

- да спазвате физическа дистанция, от най-малко 1,5 м. разстояние между отделните лица;

- за Ваше удобство сме поставили диспенсъри с дезинфектант за дезинфекциране ръцете при влизане в търговския център, като използвате дезинфектантите за ръце, поставени на входовете на търговския център. При промяна на гореописаните мерки, ще Ви уведомим своевременно.

Бъдете здрави!

С уважение, Екипът на Mall Rousse

« назад

logo Mall Rouse