Събития и новини

 

Черният петък отново е тук на 24 ноември. Над 30 магазина в Mall Rousse обявиха своите намаления.

 

Сега е моментът да се погрижите за своето здраве и красотата си, тъй като отстъпките на хранителните продукти и добавки започват от 5% и достигат до -50%, а намаленията на козметика за лице и тяло достигат до внушителните 50%.

 

За да сте в крак с модните тенденции тази зима, голяма част от магазините са подготвили специални цени на новата есенно-зимна колекция – между 20% и 60% е по-ниска цената на актуалните за сезона предложения.

 

Всяко облекло, обаче, се нуждае и от подходящи аксесоари, които ще имате възможност да закупите с намаление от 15% до 50%. Слънчевите очила и диоптричните стъкла ще се предлагат с до 60% по-ниски цени, а стойността на рамките ще се определя от вашата възраст – именно тя ще е вашата отстъпка.

 

Овладейте изкуството за комфортен живот – Хюга, тук ще помогнат магазините, които предлагат артикули за домашен уют с отстъпка до 70%.

 

Ще имате възможност да зарадвате и най-малките с играчки от любими техни марки, намалени с 25%.

Възползвайте се и от специалните предложения, които включват подарък към вашите покупки. Повече информация за промоцията ще можете на научите на място в магазините.

 

На 24 ноември Black Friday ще е с грандиозни намаления в Mall Rousse – къде другаде! 

 

ПРОМОЦИЯ „ИЗИГРАЙ СТРАХА”

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Изиграй страха"(„Промоцията”) се организира и провежда от „Вива Вижън” ЕООД, ЕИК 175072616, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1700, район Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 120 („Организатор на Промоцията”). С изпращането на снимка на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , участниците в Промоциятасе съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse („Мол Русе), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, както и на интернет страницата на Мол Русе www.facebook.com/MallRousse.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 10.00 часа на 31 октомври 2017 г. и приключва в 16.00 часа на 12 ноември 2017 г.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, с изключение на: служителите на Организатора на Промоцията, на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.  

Малолетни лица (ненавършили 14 години) могат да осъществят участието си в Промоцията и чрез законния си представител, като в този случай всички правни и фактически действия, декларации и съгласия, включително получаването на наградата, се извършват от законния представител на малолетното лице.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.              В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което на 31 октомври 2017 г. си е направило снимка  в Сборището на вещици, таласъми и чудовища, находящо се на последния (втори) етаж на Мол Русе, и изпрати до 18.00 часа на 05 ноември 2017 г. направената снимка, заедно със своите три имена и телефон, на следния e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. („Участник”).

2.              Организаторът на Промоцията ще качи снимките в албум, озаглавен „Изиграй страха”, на фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) на 06 ноември 2017 г.

3.              Всеки Участник има право да участва само веднъж в Промоцията, като при изпратени повече от 1 снимки, в албума „Изиграй страха” ще бъде публикувана единственото първата получена от Организатора на Промоцията снимка на Участника.

4.              Снимки, изпратени на посочения e-mail адрес ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ) след 18.00 часа на 05 ноември 2017 г., няма да бъдат включени за участие в Промоцията и няма да бъдат публикувани от Организатора на Промоцията в албума „Изиграй страха”.

5.              В периода от часа на публикуване на снимките на фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) на 06 ноември 2017 г. до 16.00 ч. на 12 ноември 2017 г., албумът „Изиграй страха” и публикуваните в него снимки ще бъдат достъпни  за преглед и харесване от потребителите на фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse). Другите реакции към снимките като любов, смях, учудване, натъжаване или ядосване, както и коментарите под снимките няма да бъдат отчитани при изчисляване на резултатите от Организатора на Промоцията. Харесвания на снимки от албума „Изиграй страха”, извършени след 16.00 часа на 12 ноември 2017 г., няма да бъдат отчитани при пресмятането на резултатите.

6.              Петте снимки от  албума „Изиграй страха”, събрали най-много харесвания до 16.00 ч. на 12 ноември 2017 г., ще бъда обявени за печеливши от Организатора на Промоцията.

7.              С изпращането на снимка на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Участникът в Промоцията дава своето съгласие снимката му да бъде публикувана на фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse).

8.              За избягване на съмнение изрично се уточнява, че на изпратената на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , снимка, освен Участникът, може да присъства единствено представител на Организатора на Промоцията, облечен в специален костюм. Снимки на Участника с трети лица (различни от представител на Организатора на Промоцията, облечен в специален костюм) няма да бъдат включени в Промоцията и няма да бъдат публикувани от Организатора на Промоцията в албума „Изиграй страха”.  

9.              С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник поема задължение да изпраща на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , само и единствено своя снимка за участие в Промоцията. Организаторът на Промоцията не е длъжен да проверява и не носи отговорност, ако изпратена на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , и в последствие публикувана от Организатора на Промоцията в албума „Изиграй страха” снимка е изпратена и публикувана без знанието и съгласието на сниманото лице. Отговорност за тези действия носи единствено физическото лице, изпратило снимката до Организатора на Промоцията на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

10.          Организаторът на Промоцията си запазва правото да не одобри публикацията или да изтрие вече публикувана на интернет страницата www.facebook.com/MallRousse снимка, ако по своя преценка реши, че съдържанието й противоречи или нарушава настоящите Официални Правила, законова разпоредба, правила на социалната мрежа Фейсбук или права на трето лице, добрите нрави или морала, или може да бъде възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху търговско-развлекателен център Мол Русе, неговите собственици, наематели или посетители.

11.          Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

12.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ                                                                                                                       

Наградите в Промоцията са 5 (пет) броя, като всяка награда включва 2 (два) ваучера, всеки един даващ право на 1 (един) билет за кинопрожекция по избор на спечелилия Участник в кината Cinema City в Мол Русе. Ваучерите се използват при спазване на условията, посочени на самия ваучер.

Ваучерите са валидни до 21 февруари 2018 г. След тази дата кината Cinema City няма да бъдат длъжни да предоставят стоки и/или услуги на спечелилите Участници и придружаващите ги лица срещу представяне на спечелените от настоящата Промоция ваучери.

Ваучерите могат да бъдат използвани за всички прожекции, с изключение на предпремиерите и премиерите. При използването на ваучерите спечелилите Участници и придружителите им следва да се съобразяват със законовите разпоредби, правилата и ограниченията, установени от кино комплекса CinemaCity в Мол Русе.

Наградите са осигурени от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411.

Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД, не са длъжни да раздават повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

1.              Имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани на интернет страниците www.facebook.com/MallRousse и www.mallrousse.bg на 13 ноември 2017 г. Спечелилите Участници се считат за уведомени за спечелените от тях награди от датата на публикуване на имената им на която и да било от интернет страниците www.facebook.com/MallRousse и www.mallrousse.bg.

2.              Спечелилите Участници следва да се явят лично до 17.00 часа на 20 ноември 2017 г., в сградата на Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, за получаване на наградите си. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.

3.              Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, други) или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен център Мол Русе в срока по т. 2 от този Раздел за получаване на наградата, или се яви, но се откаже от правото да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред неявилите се за получаване на наградата Участници в Промоцията. В тези случаи наградата ще бъде предоставена на следващия класиран Участник.

4.              За да получи наградата си, спечелилият Участник трябва да попълни и подпише заедно с представително лице на „М.О. Русе” ЕАД приемо-предавателен протокол, както и необходимите декларации-съгласия.

5.              Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на „М.О. Русе” ЕАД или да му изплати левовата й равностойност.

6.              Спечелилият награда Участник няма право да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

7.              Награда се предоставя единствено на лице, отговарящо на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвало в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

 

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на мястото и в сроковете, посочени в Раздел 7 по-горе, предоставил е валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта, ученическа карта) и е подписал необходимите документи за получаване на наградата (приемо-предавателен протокол, декларации-съгласия, други).

РАЗДЕЛ 9. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ

 

Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД не са длъжни и няма да водят кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД не са длъжни да предоставят награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД не носят отговорност и няма да бъдат страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД дават наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД не носят отговорност за качеството и характеристиките на стоките и/или услугите, получени от спечелил Участник срещу спечелената награда.

Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД не носят отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД не поемат никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията и „М.О. Русе” ЕАД не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията и на „М.О. Русе” ЕАД по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или изпратил и/или публикувал съответните лични данни.

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимка).

 

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и/или „М.О. Русе” ЕАД (от една страна) и Участник (от друга страна) се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ

 

С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни (включително снимка) доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията  и „М.О. Русе” ЕАД да обработват предоставените от Участниците лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията и от „М.О. Русе” ЕАД, като последните не дължат заплащане за това. 

На 31 октомври всички вещици, магьосници и чудовища се събират в Mall Rousse

 

И тази година Halloween в Mall Rousse ще е различен! Посетителите на търговския център ще могат да се включат в различните и атрактивни игри, активности и приключения на последния етаж.

 

Още в 10:00 часа ще бъде открито първото официално Сборище на вещици, чудовища и други страшни герои. Там всеки ще може да покаже най-страшният си номер на главната вещица и да получи лакомство.

Празникът ще продължи с куклен театър за най-малките, а защо не и за големите. Държавен куклен театър – гр. Русе гостува на Mall Rousse с постановката „Трите прасенца“. Дали вълкът ще надхитри главните герои или отново ще бъде победен – предстои да видим на 31 октомври в 11:00 часа.

 

Точно в 14:00 часа се очаква специален ловец в Сборището – той ще хваща с фотоапарата си всички там и ще ги освобождава едва когато им даде снимката. А за да направят задачата му по-трудна майстори на страшния грим ще помогнат на всички желаещи да променят лицата си.

Начинаещите и напреднали магьосници ще могат да се включат в специалните магически уроци. Часовете по укротяване на паяци, съживяване на балонени призраци и разпенване на тиква започват в 15:00 часа.

 

Денят ще завърши със специални гости – гигантски ангели със сребърни криле, които си търсят нови приятели в гр. Русе. Те ще са с нас само един час – от 18:00 до 19:00 часа, затова побързайте да се запознаете с тях, а защо не и да си направите снимка за спомен.

Но какъв празник би бил ако няма бонбони! Точно затова в 13:30 часа и 17:00 часа с Ваша помощ в Mall Rousse ще полетят омагьосани бонбони, които трябва да освободите от огромната пинята.

 

Не забравяйте да се включите и във Facebook играта на Mall Rousse и да спечелите билети за кино! Достатъчно е на 31 октомври да се снимате в Сборището на вещици, таласъми и други страшни герои и да ни изпратите снимката на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 5 ноември. Всички снимки ще бъдат качени в албум във Facebook и ще могат да събират харесвания до 12 ноември. Победителите ще бъдат обявени на 13 ноември на страницата на Mall Rousse в социалната мрежа. Пълните правила на играта можете да видите на www.mallrousse.bg.

 

Hallowen 2017 в Mall Rousse – къде другаде!
Очакваме ви! Вход свободен!

Страница 10 от 101