Събития и новини

Фермерски пазар за Великден в Mall Rousse 12 – 14 април

 

Тази година по случай настъпващите Великденски празници, Mall Rousse за пръв път организира „Фермерски пазар“ за всички свои посетители.В дните от 12 до 14 април включително, между 10:00 и 20:00 часа на партерния етаж на търговския център, русенци ще имат възможността да закупят натурални български продукти за своята празнична трапеза.

 

Част от изкушенията, които производителите са подготвили са хляб и тестени сладкиши от български лимец, биологично чист мед, студено пресовани сокове без консерванти, оцветители и добавени захари, органичен оцет, българско вино, ГХИ, направено в България от чисто и натурално, прясно сметаново краве масло, както и още много други.

 

Освен разнообразие от местни производители, през трите дена в Mall Rousse ще гостува и Русенската библиотека за ергономични носилки. Те ще демонстрират и разкажат повече за бебеносенето и ще покажат различни по вид ергономични раници и слингове.

 

 

Великденските празници в Mall Rousse са различни! Очакваме ви!

Великденски базар за изкуства и занаяти в Mall Rousse

7 – 9 април

 

Дунавският център за изкуства и занаяти /ДЦИЗ/ и Mall Rousse отново ще зарадват русенцис организирането на Великденски базар от 7 до 9 април. Изложителите ще очакват посетители на партерния етаж на най-големия търговски център в града, от петък до неделя включително, между 10:00 и 19:00 часа.

 

Русенци ще могат да се запознаят отблизо с красотата и технологията на изработване на разнообразни изделия от различни занаяти. Сред тях ще са плъстене, текстилни кукли, скрапбукинг, квилинг, рисувано стъкло, дървопластика, бижута от кожа и тел, моделин, карвинг свещи, иконопис, плетиво, художествена обработка на дърво и много други. В базара са заявили участие творци от Русе, Разград, Шумен, Велико Търново и други градове на България.

 

Паралелно ще се проведат два конкурса под мотото „Великденски майстор” – единият е за най-оригинален великденски козунак, а другият за декорация на великденско яйце. Двата конкурса са достъпни както за участниците, така и за посетителите на изложението. Най-добрите творби в двете дисциплини ще бъдат оценени от специално жури и ще получат награда от по 100 лв.

 

Предстоящото събитие е в следствие на дългогодишното партньорство между Mall Rousse и ДЦИЗ, който вече за поредна година провежда  различни мероприятия в подкрепа на  творците от региона. Организацията изучава и опазва местното културното наследство и развива мрежа от малки предприятия, заети в създаването на продукти с естетическо и културно значение.

 

Великденския базар на Дунавския център за изкуства и занаяти ще даде начало на разнообразие от събития, които Mall Rousse е подготвил за своите посетители през месец април.

 

Посрещнете Великден в Mall Rousse – къде другаде!

ПРОМОЦИЯ „ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА АБИТУРИЕНТИ” НА MALL ROUSSE

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА АБИТУРИЕНТИ” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията с отправяне на искане за получаване на талон за участие в томболата на Промоцията на промоционалния щанд (с работно време единствено в дните и часовете на Промоцията), находящ се на последния (втори) етаж на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse („Мол Русе), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на 25 февруари 2017 г., от 11:00 часа до 18.00 часа, и на 26 февруари 2017 г., от 11:00 часа до 17.00 часа. След края на срока на Промоцията  желаещите да участват няма да имат възможност да попълват талони за участие в Промоцията и да пускат попълнените талони в урната на Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всеки абитуриент (физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е редовно записан ученик в последен клас на средно образователно учебно заведение, удостоверено с валиден ученически бележник), с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

11.              През срока на Промоцията, на последния (втори) етаж на Мол Русе ще бъде проведено изложение, посветено на абитуриентите. Изложението ще приключи със заключително модно ревю, което ще се състои на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж на Мол Русе.

12.              В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията е посетило изложението, посветено на абитуриентите, заявило е желание за участие в Промоцията, като е поискало на промоционалния щанд (с работно време единствено в дните и часовете на Промоцията), находящ се на последния (втори) етаж на Мол Русе, талон за участие в Промоцията („Участник”).

13.              След показването на промоционалния щанд (с работно време единствено в дните и часовете на Промоцията), находящ се на последния (втори) етаж на Мол Русе, на валиден ученически бележник и заявяването на желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила, физическото лице има право да получи един талон за участие в Промоцията.

14.              За да придобие право на участие в томболата на Промоцията, физическото лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4, следва в срока на Промоцията да поиска на промоционалния щанд (с работно време единствено в дните и часовете на Промоцията), находящ се на последния (втори) етаж на Мол Русе, талон за участие в Промоцията, да го попълни и пусне в урната на Промоцията.

15.              Всеки Участник има право да получи, попълни и пусне в урната на Промоцията само един талон за участие в Промоцията.

16.              Промоцията не е свързана с реализирането на покупка.

17.              В талона за участие в Промоцията физическото лице попълва своите три имена, електронна поща и телефонен номер.

18.              След като Участникът попълни талона за участие, Участникът има право да пусне талона в урната на Промоцията.

19.              Участникът собственоръчно пуска попълнения талон в урна на Промоцията, с което се включва в томбола за теглене на награда от Промоцията.

110.          Печелившите Участници се определят на случаен принцип, чрез томбола. Томболата ще бъде проведена на 26 февруари 2017 г., по време на заключителното модно ревю, с което се закрива изложението, посветено на абитуриентите. Заключителното модно ревю ще се проведе на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж в Мол Русе. В томболата ще бъдат включени единствено валидните талони, пуснати в урната на Промоцията през срока на Промоцията.

111.          Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени три имена, електронна поща, телефонен номер на Участника. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

112.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ


Наградите в Промоцията са както следва:  2 (два) парични ваучера за един абитуриент и за една абитуриентка, всеки един на стойност 300 (триста) лева, валидни до 31 май 2017 г., във всички търговски обекти в Мол Русе (с изключение на кината Синема сити, Синема кафе, New Yorker, CCC shoes & bags и H&M).

Паричният ваучер дава право на приносителя му да получи от всеки търговски обект в Мол Русе (с изключение на кината Синема сити, Синема кафе, New Yorker, CCC shoes & bags, English Home и H&M), без заплащане, стока или услуга по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект, като при избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността на паричния ваучер, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на паричния ваучер доплаща разликата в търговския обект.

Томболата ще бъде проведена и имената на спечелилите Участници ще бъдат обявени от Организатора на Промоцията на 26 февруари 2017 г., по време на провеждането на заключителното модно ревю на изложението, посветено на абитуриентите. Заключителното модно ревю ще се проведе на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж в Мол Русе.

За да имат право да получат наградата, спечелилите Участници следва да присъстват лично на тегленето на томболата по време на заключителното модно ревю (на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж в Мол Русе) в сградата на Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

Ако при провеждането на томболата бъде изтеглено името на Участник, който валидно се е регистрирал за участие в Промоцията, но който не присъства лично на тегленето на томболата по време на заключителното модно ревю в Мол Русе (на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж в Мол Русе), участието на този Участник ще бъде анулирано, същият губи правото си да получи наградата и Организаторът на Промоцията определя чрез томбола друг Участник, който има право да получи наградата. Процедурата се повтаря до избиране на Участник, който е валидно регистриран и присъства лично на тегленето на томболата по време на заключителното модно ревю в Мол Русе (на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж в Мол Русе).

Наградите се предоставят незабавно на спечелилите Участници. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни, а спечелил Участник губи правото си да получи наградата. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред Участници, които не присъстват лично на тегленето на томболата по време на заключителното модно ревю в Мол Русе (на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж в Мол Русе), нито пред Участници, които присъстват, изтеглени са като печеливши, но не са поискали незабавно получаване на наградата.

При получаване на наградата спечелилите Участници следва да представят лична карта или паспорт за доказване на самоличността си, валидни ученически бележници, удостоверяващи качеството им на абитуриенти, и да подпишат приемо-предавателни протоколи.

Срокът на валидност на паричните ваучери е 31 май 2017 г. След изтичането на валидността на паричните ваучери търговските обекти няма да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представен ваучер.

Право да получи съответната награда има лицето, чиито три имена са регистрирани за участие. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е попълнило талона за регистрация, е това, чието име е посочено в талона за участие.

Ако участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо печеливш Участник, чийто адрес на електронната поща и/или телефон, посочени при регистрацията, са грешни или невалидни.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невалиден или грешен адрес на електронната поща, невалиден или грешен телефонен номер, невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен център Мол Русе в срока и съгласно изискванията, определени в този Раздел, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Талон за участие в Промоцията ще се предоставя единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила и през периода на Промоцията са представили валиден ученически бележник, удостоверяващ качеството им на абитуриент, и са поискали да им бъде предоставен талон за участие в Промоцията.

Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, като са попълнили и пуснали талон за участие в Промоцията съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, били са обявени за печеливши по Официалните Правила на Промоцията (Раздел 6 от Официалните Правила), присъствали са лично на тегленето на томболата по време на заключителното ревю в Мол Русе (на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж в Мол Русе), поискали са незабавно да им бъде предоставена наградата и са предоставили валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и валиден ученически бележник.

Наградите ще се дават само и единствено на спечелили Участници, присъствали лично по на тегленето на томболата по време на заключително ревю в Мол Русе (на 26 февруари 2017 г., от  17.00  часа до 18.30 часа, на последния (втори) етаж в Мол Русе).

Лице, което е представило невалиден ученически бележник, няма право да участва в Промоцията за спечелване на наградите.

Участник, който е представил невалиден, подправен или неотговарящ на изискванията на настоящите Официални Правила ученически бележник, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни талони, нито в случай, че информацията, попълнена в талона от Участник е непълна или невярна или подвеждаща.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награди, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награди на спечелили Участници, предявили претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките и услугите, получени от спечелил Участник, срещу ваучерите.  

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградите на печелившите Участници се изчерпва с връчване на съответните награди на Участниците, които са ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Страница 9 от 95